ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

  • តើអ្វីជាការការពាររវាង PEVA និង PVC?
    ពេលវេលាប្រកាស៖ ០៦-១១-២០២២

    អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ភាគ​ច្រើន​នឹង​ស្គាល់​ PVC តាម​រយៈ​ឈ្មោះ​ដែល​គេ​ប្រើ​ជា​ទូទៅ​ថា “វីនីល”។PVC គឺខ្លីសម្រាប់ប៉ូលីវីនីលក្លរីត ហើយជាពិសេសត្រូវបានគេប្រើដើម្បីតម្រង់វាំងននផ្កាឈូក និងវត្ថុផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើពីផ្លាស្ទិច។ដូច្នេះតើ PEVA ជាអ្វី?PEVA គឺជាជម្រើសជំនួស PVC ។ប៉ូលីអេទីឡែន វីនីល អេក...អាន​បន្ថែម»